Биодиверзитети Златибора

Упознавање биодиверзитета Златибора у сарадњи са управљачима Парка  природе Златибор. Пешачење едукативном стазом Јечмиште- врх Бандера ( Торник) са ученицима еколошке секције 7. и 8. разреда са Златибора и Чајетине.

Опширније: Биодиверзитети Златибора

Биодиверзитет слива Дрине

Драги ученици,
Јавно предузеће „Национални парк Тара“ у оквиру пројекта „SAVE – Очување јединственог биодиверзитета у сливу реке Дрине“ развио је посебне едукативне материјале како би се што више деци приближиле угрожене врсте које живе на подручју слива Дрине .

Опширније: Биодиверзитет слива Дрине

Пројекат: „Заштићена подручја за природу и људе“

Наша школа, заједно са још три школе и 11 заштићених подручја из Аустрије, Северне Македоније, Црне Горе, Србије и ЈП „ Србијашуме“ је била део обуке на Златару, у оквиру Мреже школа у заштићеним подручјима. WWF Adria- Srbija је на веома занимљив начин, кроз игру, у природи, радила на стварању дугорочног и ефикасног партнерства између локалних школа и заштићених подручја, са циљем очувања природног и културног наслеђа.

Опширније: Пројекат: „Заштићена подручја за природу и људе“

Посета управљача НП „Тара“ нашој школи на Златибору

Иако се наш школски пројекат „Златиборе, питај Тару“ у оквиру WWF Академије за природу завршио, сарадња са НП „Тара“ се наставила.

Представник НП „Тара“ Ранко Милановић је одржало презентацију о НП „Тара“ младим еколозима млађих разреда и еколозима 5. и 6. разреда.Чули смо занимљиве приче о становницима Таре, а ученици су били веома заинтересовани и активно су учествовали у презентацији...

Опширније: Посета управљача НП „Тара“ нашој школи на Златибору