Пројекат: „Заштићена подручја за природу и људе“

Наша школа, заједно са још три школе и 11 заштићених подручја из Аустрије, Северне Македоније, Црне Горе, Србије и ЈП „ Србијашуме“ је била део обуке на Златару, у оквиру Мреже школа у заштићеним подручјима. WWF Adria- Srbija је на веома занимљив начин, кроз игру, у природи, радила на стварању дугорочног и ефикасног партнерства између локалних школа и заштићених подручја, са циљем очувања природног и културног наслеђа. Иако је сарадња између наше школе и нашег заштићеног подручја- Парка природе Златибор већ постојала, обука ће допринети да будућа сарадња буде још боља и квалитетнија