Биодиверзитет слива Дрине

Драги ученици,
Јавно предузеће „Национални парк Тара“ у оквиру пројекта „SAVE – Очување јединственог биодиверзитета у сливу реке Дрине“ развио је посебне едукативне материјале како би се што више деци приближиле угрожене врсте које живе на подручју слива Дрине .
У склопу пројекта урађена је и апликација са образовним материјалима у виду игрица којој деца могу приступити на линку https://biodiverzitet.nptara.rs/.