Биодиверзитети Златибора

Упознавање биодиверзитета Златибора у сарадњи са управљачима Парка  природе Златибор. Пешачење едукативном стазом Јечмиште- врх Бандера ( Торник) са ученицима еколошке секције 7. и 8. разреда са Златибора и Чајетине.