Обука о правима детета

 

Седам наставника наше школе похађало је семинар под називом „Индикатори остварености права детета у образовном систему“, у реализацији Ужичког центра за права детета. Акредитовани тренинг реализован је 29.фебруара 2020. године, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. Теме семинара су биле: потребе и жеље, Конвенција о правима детета, право детета на партиципацију, право детета на заштиту од дискриминације и насиља, заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања; образовање за права детета, приказ ресурса (сајт, приручници, наставне јединице, Индекс). У наредном периоду наставници ће реализовати часове са елементима права детета.

 

Семинар је реализован у оквиру Пројекта „Образовање за права детета“, који школа реализује уз подршку Песталоци дечије фондације, у сарадњи са Ужичким центром за права детета. Наша школа је у овај пројекат укључена од марта 2019. године.