Кампња МОДС-а "Свако дете има право..."

 
 

Основна школа „ДимитријеТуцовић“ се прикључила кампањи Мреже организација за децу Србије, под називом „Свако дете има право...“. Кампања се организује поводом oбележавања  30  година од настанка Конвенције о правима  детета, а са циљем да се уоче побољшања и недостаци у протеклих 30 година .Подршку у реализацији активност ипружило је Удружењ еграђана „Златиборски круг“ важним информацијама и упутствима за реализацију.

Активност је предвиђена Акционим планом школе у оквиру Пројекта „Образовање за права детета“, који се реализује уз подршку Песталоци дечије фондације.

 

Школски координатор на пројекту Јагода Јеремић је реализовала два часа интерактивне презентације о Конвенцији о правима детата за ученике петог разреда у школи у Чајетини и у издвојеном одељењу на Златибору. Ученици су имали прилику да се упознају са члановима и значајем Конвенције, али и да у динамичном разговору дају своја мишљења о томе како они виде положај и права деце у свом школском окружењу
 

Са ученицима осмог разреда, у два одељења у Чајетини, реализоване су радионице о правима детета и Конвенцији. У једном одељењу ученици су упознати са Конвенцијом и реализовали су радионицу „Статистичка линија“, која им је помогла да схвате положај деце и да боље разумеју своје вршњаке широм земље. Радионица је била изазов за ученике и занимљив покретач на размишљање о овој теми .Ученици су се посебно упознали са принципима Конвенције о правима детета.У другом одељењу ученици су, након стечених теоријских знања, израдили пано са правима детета и изложили га у холу школе. Актиности су урађене на часовима Грађанског васпитања уз подршку наставница Слађане Кузељевић и Јагоде Јеремић.