Мале акције након тренинга о правима детета-израда едукативног материјала за подршку у учењу

На тренингу о правима детета који се традиционално реализовао у нашој школи ученици су планирали мале акције Ученичког парламента, Вршњачког тима и других ученика. Акција „Израда едукативног материјала за подршку у учењу“ реализована је током новембра, а на њој су, из угла вршњака, израђени разни материјали који ће ученицима са потешкоћама у учењу помоћи да савладају препреке. Циљ акције био је развијање емпатије, толеранције на различитости, недискриминаторног понашања. Ученици су се радо латили посла и материјали су коначно ту. Налазиће се у Асистивном центру наше школе и биће доступни свима којима су потребни. Поред тога, ученици су спремни да пруже и вршњачку подршку у учењу. Радионице су реализовали ученици 6-1 школе у Чајетини, у групном раду, уз подршку одељењског старешине Јагоде Јеремић.

Активност је предвиђена Акционим планом у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који се у нашој школи реализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета, уз подршку Песталоци дечије фондације.