Ликовно-литеране радионице-Текст у слици „Насиље у књижевним делима-како јунак/јунаку може да буде бољи/боље“

Током октобра реализоване су ликовно-литерарне радионице: Текст у слици на тему „Насиље у књижевним делима-како јунак/јунаку може да буде бољи/боље“. Ученици су имали прилику да изразе своје критичко мишљење о делима која су заједно са наставницама анализирали. Са разумевањем су читали: „Аутобиографију“ Бранислава Нушиће, „Децу“ Ива Андрића, песму „Овај дечак се зове Пепо Крста“ Милована Данојлића и приповетку „Вањка“ А. П. Чехова. Након читања, веома успешно су изменили текстове-направивши позитивну перспективу. Кроз овај рад су научили како да посматрају дискриминацију и насиље, шта свако може да уради, како превентивно, тако и интервентно. На основу стечених знања, изградили су „нове“ ликове и „нови“ контекст. На крају су илустровали књижевне текстове, асоцијативно и демонстративно. Радионице су реализоване на часовима Грађанског васпитања (наставница Ксенија Бојовић), Драмско-литерарне секције (Јелена Маринковић) и Рецитаторске секције (Јагода Јеремић). Радови су изложени у холу школе у Чајетини.

Активност је планирана Акционим планом, који се реализује у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који наша школа спроводи од 2019.године, у сарадњи са Ужичким центром за права детета, уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске.