Тематски дан о правима детета

У нашој школи 9.10.2020.године реализован је Тематски дан о правима детета. Овом важном темом бавили су се ученици шестог разреда са својим наставницима, али и ученици других разреда по жељи. Циљ оваквог начина рада је да се ученици боље упознају са члановима Конвенције о правима детета, као и да препознају своје обавезе. Часови редовне наставе били су прилагођени теми и садржали су елементе о правима детета. Одмеравање родних снага на часовима физичког и здравственог васпитања, математичке игре, права деце у саобраћају на часовима технике и технологије, обавезе и права кроз лекције о кретању из физике, обрада приповетке „Јаблан“ на часовима српског језика и књижевности, комуникација и толеранција на енглеском језику, представљање религије у средњем веку и положаја детета, дискусије о Конвенцији на француском језику, радионице на часовима грађанског васпитања, обрада текстова о положају деце у друштву на чсовима информатике и рачунарства, вера и религија на веронауци, радионице на часовима одељењског старешине, часови секција и много тога другог показали су креативност ученика и наставника, озбиљност и едукативнност у вези са овом темом. Као једна од занимљивости истиче се час одељењског старешине у 6-3 на Златибору-пример вршњачке радионице. У оквиру Тематског дана који је планиран активностима Пројекта „Образовање за права детета“- на часу одељењске заједнице 6-3 - ученице Мина Радибратовић и Катарина Павловић, које су пре неколико дана биле на обуци у оквиру овог Пројекта, су одржале радионицу о правима детета. Расположене су да и другим другарима пренесу своја знања. Радове ученика настале у оквиру Тематског дана можете видети у холу школе на Златибору и у Чајетини.

  

 

 

 

 

Тематски дан је планиран Акционим планом Пројекта „Образовање за права детета“. Овај пројекат се у нашој школи реализује у сарадњи са Ужички центром за права детета, а уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске.