ОБУКА О ПРАВИМА ДЕТЕТА

Дводневна обука у оквиру Пројекта „Обарзовање за права детета“ одржана је 1-2.октобра 2020. године у Основној школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини. Обуку је похађало 16 ученика са Златибора и из Чајетине, 8 девојчица и 8 дечака, а сви су ученици шестог разреда. Циљ обуке био је да се упознају са темама које се тичу права детета и да се покрену на позитиван утицај на вршњаке у овој области. Учесници обуке су имали прилику да се упознају са самим пројектом  и његовим значајем за школу коју похађају. Поред тога, ученици су научили разлику између жеља и потреба, појмове стереотипа и предрасуда, дискриминације, као и да препознају насиље као негативну друштвену појаву. Већи део обуке посвећен је Конвенцији о правима детета и партиципацији деце у друштву. Кроз креативне радионице, праћене презентацијом и занимљиим илустрацијама, ученицу си имали прилику да практично примене знања.

 

Ученици су веома задовољни оним што су научили за ова два дана, а томе у прилог говоре њихови коментари на усменој и писменој евалуацији. Смех, удруженост и динамичност су показатељи да ученици препознају значај ови тема у свом одрастању.

На велико задовољство водитеља обуке-школског педагога Јелене Жугић и школског кординатора на пројекту Јагоде Јеремић, обука је изнедрила неколико акција које ће Ученички парламент спровести током  новембра, а чији је циљ да се ове важне теме представе свим актерима у школском  животу- свим ученицима у школи, родитељима и наставницима. Због тренутне ситуације и према здравстевиним препорукама у вези са пандемијом вируса Ковид 2019, ученички предлози су везани за онлајн простор-снимање филмића, клипова, презентације и сличнo.

Пројекат „Образовање за права детета“ се у нашој школи реализује од марта 2019. године, у сарадњи са Ужичким центром за права детета, а уз подршку Песталочи дечије фондације из Швајцарксе.