„Примери добре праксе и различити облици подршке деци и младима са сметњама у развоју на територији општине Чајетина“-изложба фотографија

Изложбу фотографија на тему „Примери добре праксе и различити облици подршке деци и младима са сметњама у развоју на територији општине Чајетина“ припремили су ученици осмог разреда, након малог истраживања у својој локалној заједници.

Активности су резултат рада и истраживања ученика у сарадњи са УГ „Златиборски круг“ у оквиру Пројекта „Мониторинг остваривања права детета у процесу придруживања Србије Европској унији“.

Циљ је подстицање ученика на упознавање са Преговарачким поглављем 23 (и његовим Акционим планом), као и развијање критичког мишљења младих у веси са положајем деце са сметњама у развоју у контексту европских интеграција, у смислу истраживања, уочаванаја, давања предлога у вези са актуелним питањима у наведеној области у локалној заједници.

Активност је део пројекта Ужичког центра за права детета који подржава Шведска у оквиру програма Београдске отворене школе „Цивилно друштво за унапређење приступања Србије Европској унији“.