ПИРЛС тестирање

    У четвртак, 8. априла 2021. године, наша школа је била део међународног истраживања ПИРЛС 2021. Ради се о испитивању читалачке писмености код ученика четвртог разреда . Ово истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа из Холандије.  Носилац овог истраживања је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Министарство просвете , науке и технолошког развоја. Наша земља по први пут учествује у овом истраживању, међу још 60 земаља света. Узорак су одељења 4-3 на Златибору и 4-5 у Јабланици .