Енглески језик

У току првог полугодишта,на часовима Енглеског језика у школи у Чајетини,реализована је хоризонтална настава у оквиру угледног часа у одељењима 5-1 и 5-2 '' Culture Spot 1 The United Kingdom''.Часу су присуствовале Биљана Марић и Данка Ковачевић.Осим тога, у одељењима 4-1,6-1 и 6-2, ученици су показали резултате сарадње у оквиру учења у мањим групама.