Тематски дан

На часу физичког и здравственог васпитања, заједничком игром, златиборски првачићи су обележили Међународни дан толеранције. У групама, својим телима, обликовали су слова и исписали кључну реч  данашњег тематског дана. Текст диктата на часу српског језика, такође је био тематски прилагођен. Остаје да у времену које долази, са речи пређемо на дела, тј. теорију преточимо у праксу и негујемо толеранцију као начин живота у складу са моралним и животним  начелима.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3440202539565298&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo?fbid=3440202509565301&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo?fbid=3440202519565300&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo?fbid=3440202516231967&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo?fbid=3440202626231956&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3440202616231957&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3440202656231953&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3440202722898613&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3440202752898610&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3440202779565274&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3440202812898604&set=pcb.3440203222898563&locale=sr_RS