ПРОЈЕКТНА НАСТАВА - Информатика и рачунарство и математика

У осмом разреду реализована је пројектна и интердисциплинарна настава из предмета информатике и рачунарства и математике на тему ,,Обрада, визуелизација и анализа података" , уз помоћ наставница Наташе Јевтовић и Данке Ковачевић, а у оквиру које су ученици решавали задатке из математике из збирке за завршни испит, област Обрада података, а затим вршили израду дијаграма и табела у програму за обраду података Excel, анализирали решења задатака и приказивали уз помоћ мултимедијалне презентације.