Пројектна настава историја

 

На часовима историје код ученика петог разреда, којима историју предаје наставница Ана Васиљевић, у матичној школи у Чајетини и у издвојеном одељењу на Златибору, одржани су часови пројектне наставе, са темом „Култура народа Старе Грчке“. Ученици су подељени у седам група. Свака од група добила је тачно одређен задатак.

 

Прва група да истражи религију, богове, друга група Олимпијске игре, трећа филозофију, четврта архитектуру и уметност, а пета група књижевност и алфабет, шеста група науку, а седма група Седам светских чуда старог века. Ученици су релативно добро савладали постављене задатке и показали су висок ниво критичности, приликом оцењивања приказаног рада. Такође, допао им се овај начин наставе.

 

На часовима су били присутни наставници: Ксенија Бојовић и Стеван Стојановић, као и педагог школе Јелена Жугић.