Пројектна настава- Еволуција човека у 8-3 и 8-4

Пројектна настава- Еволуција човека у 8-3 и 8-4
(итегративна настава: биологија, географија, историја, верска настава, ликовна култура, техничко васпитање, информатика)
Ученици су по групама обрадили еволутивно стабло човека, где је свака група имала по једног претка човека- када је живео, где је живео, кретања и насељавања континената, изглед и грађу, начин исхране, начин живота, оруђа, уметност. Једна група је имала да презентује креационистичку теорију ( црквено мишљење о настанку човека). Кроз презетације, филмове, паное и цртеже ученици су нам приближили еволутивно стабло човека.
У плану нам је да на пролеће посетимо неолитско насељe у Стапарској бањи.