Часови енглеског језика

Ученици Основне школе ,,Димитрије Туцовић'' у Чајетини на часовима енглеског језика-мало другачији домаћи задатак, заједничко и тимско обнављање градива, састављање приче кроз групни рад.На једном од часова присутвовала је наставница информатике и рачунарства, Наташа Јевтовић , а на часу Одељењског старешине присуствовали су родитељи, Марина Марковић Поповић, хотелијерски менаџер и Петар Лазић, свештеник у чајетинској парохији.Они су испричали свој пут развоја, школовања, обавеза и одговорности које су имали као ученици али и као одрасле особе које имају своје професионалне и породичне обавезе, указујући ученицима да човек учи током целог живота, да је школа веома важна, а усмеравање ка будућим занимањима креће од раног узраста уз развијање сопствених потенцијала.