Занимљива математика

Решавамо једначине и слажемо домине. Успешно 8/3.