Занимљив час биологије у 6. разреду ИО Златибор и Јабланица- Прављење ћелија од глине

 

Ученици су добили задатак, по групама, да направе свој модел ћелије од глине: бактеријске, биљне и животињске -да их  направе, обоје, обележе, упореде и презентују свој рад.

 

Две групе су добиле задатак да на занимљив начин представе фотосинтезу и ћелијско дисање- да осмисле и направе пано, упореде ове процесе  и презентују свој рад.