Пројектна настава – на часу историје

 

На часу историје у одељењима шестог разреда, у којима предаје наставница Ана Васиљевић, одржани су часови пројектне наставе са темом „Свакодневни живот у средњем веку“. Ученици су подељени у групе и свака је добила свој задатак, који је требало истражити и направити пано или презентацију на задату тему. Ученички задаци су били: Живот на селу, живот у граду и еснафи, витезови и витешки турнири, двор и дворски живот,упоредити средњевековни живот са данашњим.

 

Ученици су озбиљно схватили своје задатке и успешно одговорили на теме пројектне наставе.