Дељивост бројева

Један леп резултат нашег рада. Ево неколико занимљивих и оригиналних  радова на тему Дељивост бројева са ученицима  петог разреда.