Пројектна настава: Еволуција човека у VIII4

Интердисциплинарна настава: биологија, историја, географија, техника и технологија, ликовна култура, верска настава)
Ученици су по групама представили све наше претке- када и где су живели, како су изгледали, чиме су се хранили, по чему су се разликовали од данашњег човека.
• Australopithecus
• Homo habilis
• Homo erectus
• Homo sapiens neanderthalensis
• Homo sapiens sapiens
Једна група је имала задатак да представи креационистичку теорију о којој су говорили на часовима Верске наставе.
Ученици су одлично истражили тему и одлично презентовали свој рад.
Као завршетак пројектне наставе планирана је посета неолитском насељу које се налази у Стапарској бањи, у кањону Ђетиње.