Интердисциплинарни час српски језик и књижевност и француски језик

На Златибору је 30.11. 2021. у одељењу 5/3 одржан интердисциплинарни час на тему стереотипа, предрасуда, дискриминације и толеранције, а на основу адаптиране бајке „Биберче“- драмског текста Љубише Ђокића. Час су одржале наставница српског језика, Марија Вуловић и наставница француског језика, Ивана Милојевић. Научили смо како да превазилазимо унапред формирана мишљења, како да на прави начин процењујемо друге, да прихватамо различитости и негујемо толеранцију. Сазнали смо нешто о Декларацији човека и грађанина, Универзалној декларацији о људским правима УН, Конвенцији о правима детета УН, глумили смо ситуацију дискриминације и предлагали решења. Погледајте део атмосфере са часа.