Час математике

Занимљиви часови математике код одељења 5-3.
На креативан начин памте правила дељивости.