Час енглеског језика

Уценици  VII-4  су  урадили  веома  занимљиву  презентацију  на  часу  енглеског  језика,  на  тему "Green school-  допринос  наше  школе  очувању  животне  средине",  спајајући  знања  из екологије  и  енглеског  језика,  уз  живописне  реквизите  који  су  сами  припремили,  а  који илуструју  поступак  рециклаже -  неопходан  а  и  незаобилазан  део  еколошке  свести  наше школе.