Функционални стилови – угледни час

У среду, 7.10.2020. у оквиру наставе Српског језика и књижевности у одељењу 8/4 на Златибору, реализован је угледни час: Функционални стилови. Часу су, поред наставнице Марије Вуловић и ученика овог одељења, присуствовали још: Милка Васиљевић (директор), Марија Новаковић (школски психолог) и Ана Васиљевић (наставник историје).

Ученици су кроз различите методе и различите облике рада савладали наставне садржаје. Једна група је одабрала дијалог ради представљања разговорног стила, па смо се на часу срели са жаргонизмима као што су: бураз, тебра, немаш фрке, страва...

Литерарни стил је представљен на примеру Дучићеве песме ,,Подне“ коју су ученици обрађивали у седмом разреду и сада су рецитовали напамет научене стихове, успешно уочавајући стилске фигуре (епитет, синестезија, метафора).

 

Административни стил је обрађен тако што је једна ученица саставила молбу (упућену председнику Општине) у којој је изнела реалну потребу ученика да користе бесплатан превоз на релацији Чајетина – Златибор приликом одлазака на тренинге на којима се припремају за спортска такмичења на којима постижу изузетно добре резултате. Други ученик је написао тужбу у којој се обраћа Окружном суду у Ужицу износећи оптужбе на рачун свог имагинарног комшије који не поштује право својине и уништава цвеће на туђој парцели.

Научни стил је показао да су ученици овладали терминима из биологије, географије и историје, али и да добро повезују наставне садржаје из различитих предмета.

Публицистички стил су успешно представили чланови новинарске секције који, не само да су подсетили присутне шта су вест и извештај, већ и шта је ,,новинарска патка“ и зашто је нака штампа ,,жута“ (све то кроз одабране примере из средстава јавног информисања).

На крају часа су, лепећи стикере са одликама одређених функционалних стилова, показали да су ову лекцију успешно савладали.