Рeзултaти онлајн упитникa o извoђeњу нaстaвe нa дaљину ОШ „Димитрије Туцовић“

Пeдaгoшкo психoлoшкa слижбa нaшe шкoлe припрeмилa je крaткe упитникe o извoђeњу  нaстaвe нa дaљину нaмeњeнe учeницимa, њихoвим рoдитeљимa и нaстaвницимa.

Опширније: Рeзултaти онлајн упитникa o извoђeњу нaстaвe нa дaљину ОШ „Димитрије Туцовић“

Дан књиге

Ученици  петог  разреда  наше  школе, са  Златибора,  обележили  су  Дан  књиге  са  својом наставницом  српског  језика,  Ксенијом  Бојовић.  У договорено  време,  писали  су  своје  омиљене  цитате.

Опширније: Дан књиге

Обука за интерактивну таблу

У нашој школи је током зимског распуста одржана обука за интерактивну таблу. Велики број запослених је присуствовао овој обуци. Ово није први пут да се наши наставници и учитељи обучавају за овакав рад.

Опширније: Обука за интерактивну таблу

Предавање „Напредовање у звање“

Предавање „Напредовање у звање“, одржано је у нашој школи  4.фебруара 2020.године. Предавање је одржала наша колегиница Ана Нонин Јанковић, која је и координатор Tима за стручно усавршавање.

Опширније: Предавање „Напредовање у звање“

Пројекат Ерасмус- Права шанса за младе у спорту

Тема пројекта Права шанса за младе у спорту је борба против насиља и сузбијање расизма, дискриминације и нетолеранције у спорту и околини (нпр.на спортским догађајима).

Опширније: Пројекат Ерасмус- Права шанса за младе у спорту