Обука за интерактивну таблу

У нашој школи је током зимског распуста одржана обука за интерактивну таблу. Велики број запослених је присуствовао овој обуци. Ово није први пут да се наши наставници и учитељи обучавају за овакав рад. Савремени наставни токови захтевају стално усавршавање и самим тим и унапређење наставног процеса. Школа је за савремене наставне активности безбедила интерактивне табле, а наставници их полако уводе у свој рад, док се ученици изјашњавају да им је овакав начин рада занимљив.