Презентација примера добре праксе, интердисциплинарно повезивање са фокусом на исходе

17. децембра у РЦУ, одржана је презентација примера добре праксе, интердисциплинарно повезивање са фокусом на исходе. Активност је планирала Школска управа у сарадњи са спољним сарадником мр Александром Тијанић Славујевић, која је представила пример из своје школе - „Месец праисторије“.
Примере из праксе презентовале су и Оливера Шуљгић, наставник ликовне културе у ОШ "Нада Матић" у Ужицу, Ана Васиљевић, наставник историје и Ксенија Бојовић, наставник српског језика у ОШ "ДимитријеТуцовић" у Чајетини, као и Гордана Томоњић, педагог у ОШ "Стеван Јоксимовић " у Рогачици.

Презентацији су присуствовали наставници предметне и разредне наставе,који реализују програме наставе и учења базиране на исходима..