Tрибина о васпитним стиловима родитеља

У ОШ ,,Димитрије Туцовић” на Златибору, 5.децембра 2019. године, одржана је трибина о васпитним стиловима родитеља. Организатори трибине су педагошко психолошка служба школе Марија Новаковић ,школски психолог и Јелена Жугић, школски педагог. Допринос својим учешћем  у трибини су дали и представници Ученичког парламента школе Огњен Поповић, Исидора Ћуповић и Лазар Марић.

    Трибини је присуствовало 26 родитеља, наставника и ученика.Присутни су могли да сазнају да постоје аутократски, демократски, пермисивни и индиферентни стил родитељства и како сваки од њих утиче на развој детета.Оно што се присутнима посебно свидело је што је трибина била интерактивна, па су родитељи учествовали, коментарисали, дали своје виђење ситуације. С друге стране, ученици и представници Ученичког парламента су изнели своје виђење и указали родитељима на проблеме који настају услед различитог социјалног статуса и материјалних могућности ученика.

Закључак трибине је да савремено доба доноси многе проблеме и да су родитељи збуњени и тешко им је да нађу адекватан начин васпитања. Међутим, љубав, пажња, толеранција и неговање традиционалних породичних вредности никада неће изаћи ,,из моде”.

     Трибина је, према реакцијама присутних успешно реализована. Родитељи су изразили жељу да оваквих догађаја буде више, да деца буду укључена и дали су предлоге тема за неку наредну трибину: наркоманија, неговање самопоуздања код деце и сл.

 

    У нашој школи се од марта 2019. године реализује Пројекат „Образовање за права детета“ у сарадњи са Ужичким центром за права детета и уз подршку Песталоци дечије фондације. Акционим планом пројекта предвиђено је подизање степена партиципације ученика у раду школе, а ова активност говори у прилог томе.

 

Педагошко психолошка служба школе