Обука за прву помоћ

Тим за здравствену зашиту ученика  у сарадњи са Тимом за јавно здравље општине Чајетине планирао је за ученике V  и VI разреда обуку за прву помоћ као превентивну меру за унапређење здравља ученика. Часове обуке редовно држи Невенка Јеремић,здравствени радник Дома здравља и Сања Милосављевић, представник Црвеног крста општине Чајетине.Ученици су заинтересовани и радо учествују у свим активностима обуке.

 Кординатор Тима за здравствену заштиту ученика:А.Џамбасовић