Семинар: Безбедни коридори за децу

 

Агенција за безбедност саобраћаја је у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја одржала први део семинара о стручном усавршавању просветних радника под називом «Безбедни коридори за децу». Циљ семинара  је стицање нових знања и вештина неопходних за формирање исправних ставова код деце за њихово безбедно учешће у саобраћају.Осим породице, као носиоца рађања и неговања саобраћајне културе, школе су неизоставна карика у овој области.

 

Први део семинара реализован је у школи на Златибору, 27.11.2019. године. Учитељи наше коле су похађали овај семинар, заједно са колегама са територије општине Чајетина.