Предавање о превенцији насиља и интервентним корацима, на седници Савета родитеља

У четвртак, 23.децембра одржана је седница Савета родитеља на којој је реализовано предавање о превенцији вршњачког насиља. Презентацију је представила Јагода Јеремић, наставница српског језика и књижевности, чланица Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и кооординаторка Међусекторског тима. Чланови Савета родитеља су упознати са актима којима је регулисана ова област, као и процедурама везаним за ову проблематику. Актима је дифинисано више облика насиља као што су физичко, емоционално, социално, сексуално насиље, као и насиље злоупотребном информационих технологија. По интензитету су дефинисана три нивоа насиља.

Овом приликом чланови Савета су упознати шта све представља дигитално насиље, укључујући и фотографисање и објављивање фотографија без дозволе родитеља. Скренута је и пажња да родитељи треба да поведу више рачуна о апликацијама и интернет страницама које деца посећују и на начин комуницирања са вршњацима. Такође, говорило се и о пријављивању насиља, провери сумњи и корацима у решавању вршњачког (и других облика) насиља.

Директорка школе Милка Васиљевић је апеловала на родитеље да се укључе у борбу против насилничког понашања и да сваки вид насиља пријаве, а да не покушавају сами да решавају проблем.

Седници Савета родитеља је претходио састанак представника школа, локалне самоуправе, здравства, полиције и Центра за социјални рад општине Чајетина. Овом састанку је присуствовала Јелена Смиљанић, која је информисала чланове Савета родитеља о закључцима са овог састанка.

Договорено је да родитељи у одељењима која представљају одрже предавање на ову тему, на родитељским састанцима који ће бити организовани почетком другог полугодишта.  Закључено је да је партиципација родитеља у овој области веома важна и неопходна.