Удружени у едукацији за превенцију насиља

У четвртак, 9.12.2021. године, у нашој школи је одржан састанак Међусекторског тима за превенцију и заштиту деце (ученика) од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Састанку су присуствовали директори школа са територије наше општине, чланови школских тимова за заштиту од дискриминације и насиља, злостављања и занемаривања, стручни сарадници-психолози и педагози, представник МУП-а (Полицијске станице) у Чајетини, педијатар Дома здравља, представница Центра за социјални рад, као и чланови Савета родитеља из свих школа.
Јагода Јеремић, координаторка Међусекторског тима, подсетила је присутне да је овај тим основан потписивањем Локалног међусекторског протокола о превенцији и заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 2018.године. Упутила је присутне на обавезе и одговорности и поступање у оквиру своје улоге, које су већ одређене Протоколом, а још једном су утврђени чланови тима и начин комуникације.
Договорене су даље превентивне активности у свим школама које ће подразумевати, на првом месту, едукацију и укључивање родитеља у већој мери у све активности. Родитељи ће одржати предавања на родитељским састанцима, планиране су радионице, трибине, округли столови. Заједнички закључак је да се мора деловати удружено и подизати свест о овој значајној теми.