Посета музеју макета авиона

У оквиру Историјске секције и предмета цртање, сликање и вајање ученици осмог разреда са Златибора су посетили Музеј макета авиона из Првог светског рата. Музеј је направио родитељ ученика Тарика Асланија, Самир Аслани у свом дворишту. Ученици су добили веома важна обавештења о типовима авиона, о томе како се праве макете.