Радионица „Родно засновано насиље“

У понедељак, 2.октобра, у одељењима 8-1 и 8-2 одржане су радионице „Родно засновано насиље“, које су реализовале Невена Остојић и Бранка Виријевић из Женског центра из Ужица. Радионице су одржане на часовима одељењског старешине, у оквиру наставне јединице „Хумани односи међу половима“. Циљ је био да се стекну вештине за препознавање и превенцију овог вида насиља. Закључак је да је важно имати нулту толеранцију на насиље и уважавати различитости, што су и основе Конвенције о правима детета, о којој се говори у току ове, Дечије недеље. Реализацију радионица организовало је Удружење грађана „Златиборски круг из Чајетине, на иницијативу и у сарадњи са Женским центром из Ужица.