Обука о правима детета

 

Дводневна обука у оквиру Пројекта „Обарзовање за права детета“ одржана је 4-5.октобра 2019. године у Основној школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини. Циљ обуке био је да се ученици шестог разреда упознају са темама које се тичу права детета и да се покрену на позитиван утицај на вршњаке у овој области. Учесници обуке су имал иприлику да се упознају са самим пројектом  и његовим значајем за школу коју похађају. Поред тога, ученици су научили разлику између жеља и потреба, појмове стереотипа и предрасуда, дискриминације, као и да препознају насиље као негативну друштвену појаву. Већи део обуке посвећен је Конвенцији о правима детета и партиципацији деце у друштву. Кроз креативне радионице, праћене презентацијом и занимљивим илустрацијама, ученици су имали прилику да практично примене знања. Смех и задовољство говорли су о томе да су учесници обуке схватили своју позицију у друштву, међу вршњацима и у школском животу. Све време је било присутно критичко мишљење, засновано на аргументима,  које је показало да ученици радо учествују у активности и већ размишљају о томе како се може побољшати положај деце.

На велико задовољство водитеља обуке-школског педагога Јелене Жугић и школског кординатора на пројекту Јагоде Јеремић, обука је изнедрила неколико акција које ћеУченички парламент спровести током новембра и децембра, а чији је циљ да се ове важне теме представе свима креаторима у школском животу- свим ученицима у школи, родитељима и наставницима.

Пројекат „Образовање за права детета“ се реализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета“, уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске.