Одељењска правила понашања

 

Током септембра 2019.године ученици Основне школе „Димитрије Туцовић“ у Чајетини су на часовима одељењског старешине израдили одељењска правила понашања. Уз помоћ својих одељењских старешина, ученици су се подсетили правила понашања у школи, која су им прочитана на првом часу одељењског старешине. Школски координатор на Пројекту „Образовање за права детета“ је са школским психологом припремила уводни материјал  у вези са темом, тако да су ученици и наставници добили смернице за даљи рад. Ученици су прво наводили оно што им смета у међусобним односима у одељењу и шта треба урадити да се то промени. У афирмативним формама су кроз радионичарски рад наводили примере понашања какво желе у свом одељењу. Добијена су правила понашања која су додатно објашњена ученицима, тако да јасно знају шта је потребно да раде или не раде како би их поштовали.

 

Правила понашања су исписана на паноима који се налазе  у учионицама, на увек истом и видљивом месту за све ученике. Ученици су радо учествовали у овој активности, сматрајући да је потребно да сви буду равноправни и истичући важност правих вредности у одрастању .Успешно су препознавали значајне дискриминације и ненасилне комуникације, развијење емпатије и вршњачке подршке.Одељењске старешине су такође радо учествовале у активностима и сматрају да је активност успешно реализована.

 

Пројекат „Образовање за права детета“ се реализује уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске.