Тренинг о правима детета

Дводневна обука у оквиру Пројекта „Обарзовање за права детета“ одржана је 4-5.октобра 2021. године у Основној школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини. Циљ обуке био је да се ученици шестог разреда упознају са темама које се тичу права детета и да се покрену на позитиван утицај на вршњаке у овој области. Учесници обуке су имали прилику да се упознају са самим пројектом  и његовим значајем за школу коју похађају. Поред тога, ученици су научили разлику између жеља и потреба, појмове стереотипа и предрасуда, дискриминације, као и да препознају насиље као негативну друштвену појаву. Већи део обуке посвећен је Конвенцији о правима детета и партиципацији деце у друштву. Кроз креативне радионице, праћене презентацијом и занимљиим илустрацијама, ученицу си имали прилику да практично примене знања. Смех и задовољство говорли су о томе да су учесници обуке схватили своју позицију у друштву, међу вршњацима и у школском животу. Успешно су препознавали примере у свом окружењу. Све време је било присутно критичко мишљење, засновано на аргументима,  које је показало да ученици радо учествују у активности и већ размишљају о томе како се може побољшати положај деце. Позитивна радна атмосфера и динамичност у раду показали су да су ученици врло расположени да допринесу побољшању положаја ових тема у својој школи. На велико задовољство водитеља обуке-школског педагога Јелене Жугић и школског кординатора на пројекту Јагоде Јеремић, обука је изнедрила неколико акција које ће Ученички парламент спровести током октобра, а чији је циљ да се ове важне теме представе свим актерима у школском  животу- свим ученицима у школи, родитељима и наставницима. Ученици су предложили да одрже неколико часова на часу одељењског старешине о правима детета и свему ономе о чему су учили ова два дана, кроз занимљиве презентације, као и да ураде паное на којима ће се представити ове теме, али и да на креативним радионицама направе едукативни материјал за учење који ће олакшати усвајање новог градива ученицима са потешкоћама у учењу или сметњама у развоју. Такође, предлог је и да се направи нека друштвена игра која ће тек добити назив, а у којој ће бити заступљени сви важни појмови о којима се говорило на обуци. Свака активност је замишљена тако да се може реализовати и онлајн и поставити се на сајт школе, Ученички портал „Димитрије“ и на Фејсбук страницу, уколико то епидемиолошка ситуација буде диктирала.

 

Пројекат „Образовање за права детета“ се реализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета, уз подршку Песталоци дечије фондације.