Занимљив интердисциплинарни час

Током трајања наставе на даљину одржан је интердисциплинарни час из биологије, на коме је обрађена наставна јединица „Одрживи развој и еколошко право“. Час су реализовале мр Зорица Милосављевић, наставница биологије и Јагода Јеремић, наставница српског језика и књижевности, која је овог пута била у улози координатора пројекта „Образовање за права детета“, у оквиру кога је час и одржан. Овај пројекат се реализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета, а уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске.

Ученици 8-1 су од наставнице биологије научили нове појмове, као што су одрживи развој и одрживо понашање, уз представљање разних чињеница и занимљивости, а на крају часа им је Јагода Јеремић представила Конвенцију о правима детета, истичући право на здраву животну средину, а заједно су дошли до закључка која права су повезана за одрживим развојем и који степен партиципације ученика/деце може имати значај за доношење важних стратегија из ове области.