Обука: Индивидуализација наставе и учења

Tоком зимског распуста, почевши од 11. 01. 2021, реализована је онлајн  обука Индивидуализација наставе и учења.

 

Oбука Индивидуализација наставе и учења креирана је за школе које учествују у пројектима Дечије фондације Песталоци. Идеја је била да се путем ове обуке пружи подршку наставницима у реализацији пројектних активности, али и свакодневном раду у школи.

Обука је реализована на Мудл платформи, трајала је две недеље, а похађање ове двонедељне обуке одговара похађању дводневног семинара.

На обуци је учествовало 30 наставника из школа укључених у пројекат „Образовање за права детета“. Нашу школу је представљала Ана Васиљевић, наставница историје.

 

Исходи учења предвиђени овом обуком:

Учесници ће:

 • разумети основне карактеристике индивидуализације;
 • увидети везу између индивидуализације, учења и мотивације;
 • унапредити вештине идентификације индивидуалних разлика међу ученицима;
 • умети да пруже различите видове подршке ученицима у учењу;
 • унапредити вештине индивидуализованог праћења и вредновања постигнућа ученика.

  Теме и активности  предвиђене обуком

  Прва недеља:

  Тема 1. Индивидуализација – појам, врсте и облици

  Тема 2. Важне карактеристике учења и мотивације

  Тема 3. Идентификација индивидуалних разлика – по чему се ученици разликују

  Друга недеља:

  Тема 1. Видови подршке ученицима у учењу кроз индивидуализацију

  Тема 2: Индивидуализација праћења и вредновања постигнућа ученика

  Тема 3: Рефлексија обуке

   

  Након обуке, Ана Васиљевић је одржала угледни час, као пример добре праксе, за наставнике историје, са територије Златиборског округа, на коме је применила елементе и знања стечена на обуци. Час је реализован преко ЗООМ платформе.

  У петак, 26.фебруара, кроз сликовиту презентацију, уз подршку школског педагога Јелене Жугић, представила је ову тему наставницима у ОШ „Димитрије Туцовић“. Присутни су употпунили своја знања о индивидуализацији и индивидуализованој настави, диференцијацији у настави, врстама текстова који се могу користити у наставном процесу, о елементима индивидуализације. Размењена су искуства и примери добре праксе који су поткрепили теорију. Сви наставници су сагласни да је предавање било корисно.