Подршка у настави на даљину

Нако испитивања потреба ученику у реализацији наставе на даљину за време ванредног стања, Песталоци дечија фондација је пронашла начин да пружи подрку ученицима из осетљивих група. За нашу школу обезбеђеа су два штампача, три кертриџа и један таблет, који ће ученицима омогућити да прате наставу на даљину.

 

Наша школа је кључена у пројекат „Образовање за права детета“, који се рализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета, а уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске. Овим се пружају јравноправе могућности у образовању за свако дете.