Обележавање Дана енергетске ефикасности

 

Трећа седница Еко-одбора у ОШ ,,Димитрије Туцовић“ у Чајетини је одржана 05.03.2020.  обележавањем Дана енергетске ефикасности. Овај важан датум поменут је не само на седници, већ се о значају рационалног коришћења енергије  говорило током читаве седмице, како  на редовним часовима, тако  и на часовима одељенске заједнице.

 

Пројекат енергетске ефикасности се реализује у школи током читаве године, па су у њега укључују и институције и организације из локалне заједнице. Тако је на седници Еко-одбора, Вера Благојевић- радница Комуналног јавног предузећа  ,Златибор“, све присутне чланове   упознала са тиме да је општина Чајетина  потписала Повељу градова и општина о енергетској ефикасности и шта та Повеља подразумева. Истакла је и значај свога предузећа у доприносу очувања енергије тако што су  обновили возни парк и заменили су старе камионе новим који рационално троше горива и уједно су и мањи загађивачи животне средине.

 

Осим седнице Еко-одбора, 05.03. су чланови Еколошке секције петог разреда у Чајетини реализовали радионицу са децом са сметњама у развоју из ,,Зрачка“. Урадили су заједнички плакат који су изложили у холу школе.

 

 

Координаторка Еко-школе:

Зорица Милосављевић