Састанак Савета за одрживи развој и едукацију општине Чајетина

 

Први састанак Савета за одрживи развој и едукацију општине Чајетина одржан 26.12.2019. године, у учионици број 12, у Основној  школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, са почетком у 13.30 часова. Састанку су присуствовали представници образовно-васпитних установа са територије општине Чајетина, медија, КЈП „Златибор“, удружења грађана иЗеленог савета.

На почетку састанка мр Зорица Милосављевић је подсетила како је Савет основан. Савет је основан као једна од пројектних активности у оквиру пројекта „Модел циркуларне економије у служби заштите живтне средине у општини Чајетина“, који је реализовало УГ „Златиборски круг“ из Чајетине. Основан је при ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, одлуком коју је донела школа.

На састанку су дати предлози планираних активности- израђен је предлог плана и размотрен је пословник о раду.

За председника Савета предложена је Милка Васиљевић, директорка школе у Чајетини, за заменика мр Зорица Милосављевић, а за записничара Јагода Јеремић. Предлози су усвојени једногласно.