Светски дан чистих планина

Светски дан чистих планина, 26.09. се обележава са циљем јачања свести о значају планина, као и истицања могућности, али и ограничења ка њиховом очувању.
У нашој школи се сваке године реализују активности које доприносе јачању свести о значају планина које нам обезбеђују кисеоник, воду за пиће и пружају дом великом броју биљних и животињских врста.
Чланови Еколошке секције петог разреда у Чајетини су уредили, традиционално, простор око школе. Такође су са својим другарима из Зрачка реализовали креативну радионицу о планинама и заједничке радове су изложили у холу школе.
За чланове Еколошке секције петог и шестог разреда је реализовано предавање о значају правилног третмана отпада, односно примарне селекције отпада, који доприноси очувању планина и планине Златибор. Предавање је одржала Драгана Росић, запослена у КЈП ,,Златибор“ која је кроз динамичан, интерактиван разговор, размењивала информације о томе колико и како се селектује отпад у појединим домаћинствима, где се греши и како спречити грешке при разврставању отпада. На крају су ученици добили брошуре на ову тему које су однели својим родитељима.