Примарна селекција отпада и њен значај

Едукација деце школског узраста на тему “Примарна селекција отпада и њен значај” се наставља. Акценат едукације усмерен је на одвајање суве и мокре фракције комуналног отпада на извору настанка, како би се што више отпадног материјала (папир, метал, пластика, стакло) припремило за поновну употребу и рециклажу, односно да се мање количине овог отпада одложе на депонију.
Едукативно предавање данас је реализовано за чланове Еко-секције, а план је да до краја школске године буде спроведено у свим одељењима ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина, јер ће се са примарном селекцијом у пракси најпре упознати становници Чајетине.
Због тога нам је подршка најмлађих итекако потребна. Рачунамо на њих! ♻️♻️♻️♻️♻️♻️