Одржана седница Савета за одрживи развој и едукацију

Седница Савета за одрживи развој и едукацију општине Чајетина одржана је 28.12.2021. године. Седници су присуствовали представници васпитно-образовних установа, Комуналног јавног предузећа „Златибор“, Удружења грађана „Златиборски круг“ и медија. Анализиране су активности из претходне године и договорене су нове заједничке активности. Предложено је да се обележе важни датуми (попут Дана планете Земље, Дана здравља) низом активности-презентацијама, предавањима, расписивањем ликовних и литерарних конкурса. Свака школа ће бити укључена у реализацију активности, а уз сарадњу и подршку удружења грађана, Зеленог савета и Комуналног јавног предузећа, укључујући и друге релевантне институције. Циљ је што више промовисати циркуларну економију и радити у вези са одрживим развојем. Такође, планирано је што више родитеље укључити у рад школа, а самим тим и Савета.