Циркуларна економија - Еко-јелка

У школи, у Чајетини, су учитељи са својим ученицима реализовали креативне радионице на којима су припремали новогодишње украсе за јелку. Украси су припремани од отпадног материјала и на тај начин су промовисани рециклажа и циркуларна економија.
На часовима Еколошке секције су, такође, реализоване радионице и припрема украса. Чланови секције, традиционално, реализују заједничке радионице са децом са сметњама у развоју – ,,Зрачак“ и припремају новогодишње честитке. У холу школе је изложена јелка која је окићена радовима ученика школе.