Наша школа се укључила у пројекат Еко-школа „Планирање безбедности воде и санитација у региону Балкана“

Безбедност водоснабдевања је од стратешког значаја сваке државе, а посебно малих локалних заједница, где је потребно уложити додатни напор како би се обезбедило безбедно водоснабдевање и одговарајући санитарни услови.

Пројекат „Планирање безбедности воде и санитација у региону Балкана“ (Албанија, Северна Македонија, Румунија и Србија), обезбеђује образовне материјале за побољшање квалификација наставника и ученика и за мотивисање грађана да самостално мере ниво нитрата у води. Спровешће се релевантна анализа и представити резултати. Крајњи циљ пројекта је да следеће године направимо за сваку Еко-школу, која учествује, оквирни План за безбедност воде и санитацију.

Нивои нитрата у подземним и површинским водама могу премашити дозвољене границе, које обично одређуjу истраживачке институциjе или (међу) националне владе. Висок ниво нитрата узрокован је ђубривима коjа се користе у пољопривреди, одсуством адекватних санитарних услова и неправилним одлагањем отпадних вода. Они представљаjу ризик за људско здравље, jер значаjне концентрациjе нитрата могу изазвати тешке болести. Поред тога, изузетно високе концентрациjе нитрата у води могу ометати процесе кружења у екосистему. Према европском законодавству, нивои нитрата у површинским водама коjи прелазе 50 mg/l сматраjу се здравственим ризиком (50 mg jе мање од тежине муве). Претходно усвоjена директива обавезуjе државе чланице ЕУ да шаљу националне извештаjе о заштити вода сваке четврте године. Одговорност сваке државе jе да одреди зоне осетљиве на нитрате и покрене акционе програме.

У току десет месеци ћемо одређивати количину нитрата у узоркованој води.

Са три локације смо узели узорке воде:

Узорке воде са чесме на Ђуровића гробљу и са чесме  у школи у Јабланици смо испитивали на Еколошкој секцији у Јабланици.

Изворску воду из Јевремовића смо испитивали на Еколошкој секцији на Златибору. Количина нитрата је била веома мала.

 Добије резултате , врсту воде, време узорковања,  локацију са географском дужином и ширином смо проследили на адресу:  forms.gle/HcN9GKGhxZSn1cmt6